ภาษาไทย

HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

Health

วัณโรคเป็นที่พบบ่อยในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก...

โรคหูดที่อวัยวะเพศหรือที่เรียกว่า Condyloma acuminatum เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

เริม เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ herpes virus [HSV] โดยโรคเริมที่่ริมฝีปาก...

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย...