HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

Event date

เสาร์, พฤศจิกายน 30, 2013 - 17:00

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรี

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์กรบางกอกเรนโบว์ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2556 และสนับสนุนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีกับสถานพยาบาลเฉพาะกลุ่มชายรักชาย เพื่อส่งเสริมการรู้ผลก่อน รักษาได้ทัน โดยทำกิจกรรมในสถานบันเทิงของชายรักชาย ทั่วกรุงเทพมหานคร และเชิญชวนกลุ่มชายรักชายร่วมเล่นเกมส์กิจกรรมแจกบัตรชมภาพยนตร์โดยนายแบบขวัญใจชาวเกย์ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกับตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีโดยไม่ถามชื่อ กับศูนย์สุขภาพชาย คลินิกนิรนาม ในขณะนี้ รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งฟรี

ติดต่อ 02-6185168 , 089-6621112 และ 089-0391918 www.bangkokrainbow.org และ bangkokrainbow.com หรือ www.psi.org/thailand

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

ความเห็น

รูปภาพของ handsomeman
handsomeman on

Great Team and great activity เป็นทีมงานที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมได้ดีมากๆครับ