ภาษาไทย

HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

Health

If you are a sexually active man who has sex with men (MSM), you should get tested regularly for sexually transmitted diseases (STDs), even if you do not have symptoms. Most STDs are hard to recognize but could cause permanent damage to your body if you do not get tested and treated. Also, having an STD increases your risk of getting HIV.

You can only get an STD if someone you are intimate with has an STD, although he (or she) may have no symptoms or very mild symptoms. Proper use of condoms protects against fluidtransmitted STDs like gonorrhea, Chlamydia, and hepatitis. It is important to remember, however, that these STDs are also transmitted through oral sex. Condoms are less effective for skin-to-skin contact diseases like syphilis, HPV, and Herpes. Reducing your number of partners, avoiding drugs and alcohol while having sex, and talking to your partners about STDs can help reduce your risk of getting an STD. 

Most STDs are easy to cure or manage. You can get tested by your primary care provider or at an STD clinic. An honest conversation with your healthcare provider about your sexual history will help you get the testing and treatment you need.

วัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรคเป็นที่พบบ่อยในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก และก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศและครอบค
Tags: Health

โรคหูด (Condyloma HPV)

โรคหูดที่อวัยวะเพศหรือที่เรียกว่า Condyloma acuminatum เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus
Tags: Health

โรคเริม (Herpes simplex)

เริม เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ herpes virus [HSV] โดยโรคเริมที่่ริมฝีปาก และโรคเริมที่อวัยวะเพศจะเกิดจากเชื้อตัวเดียวกัน ลักษณะข
Tags: Health

“คลินิกนิรนาม” ที่คลายกังวลของคนกลัวเอดส์

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นคลินิกนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่บริการให้คำปรึกษา
Tags: aids/ clinic/ gay/ Health/ hiv/ msm

Discover Gay Thailand on Pinktrails.com

ล็อกอิน