HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

โครงการความร่วมมือระหว่างชุมชนเกย์ เลสเบี้ยน และคนข้ามเพศในประเทศไทย

โปรดร่วมมือกันรักษามรดกสีรุ้งของประเทศไทย

ในเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ นับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่เจ็ดสิบ (1970s) กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันในประเทศไทยได้ผลิตสื่อต่างๆ มากมายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เป็นประจำ นิตยสาร จดหมายเหตุ คู่มือให้ความรู้ สื่อเพื่อการโฆษณา สิ่งของสะสมที่ได้มาจากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโฮโมเซ็กช่วลและกะเทย รายการโทรทัศน์ ละครเวที เพลง และกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อเกิดมาจากวัฒนธรรมป็อปปูล่า (popular culture) ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆ นี้ สื่อต่างๆ เหล่านี้คือแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของชุมชนคนรักเพศเดียวกันแห่งนี้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความสำคัญมากในระดับโลกแห่งหนึ่งเอาไว้

แม้สื่อเหล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญหายหรือถูกทำลายไปทั้งหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้เนื่องมาจากความรู้สึกอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและอคติทางเพศต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จึงมองไม่เห็นว่า สื่อเหล่านี้ “ควรค่า” แก่การสะสมและเก็บรักษาไว้ ทั้งสำนักหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศตะวันตก ยังไม่มีที่ใดเลยที่เริ่มจัดเก็บสื่อเหล่านี้ เรื่องราวเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันของประเทศไทยจึงไม่มีที่ใดในโลกดำเนินการจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเลยสักแห่งเดียว

รัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายบริหารประเทศแบบอนุรักษ์นิยมและดำเนินนโยบายเพื่อรณรงค์แนวคิด “จัดระเบียบสังคม” ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2000s (พ.ศ. 2543) โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้คอยเฝ้าระวังและมีตำรวจเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมาย โครงการรณรงค์ดังกล่าวมองสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเกย์ว่าเป็นสื่อลามกอนาจารเพียงเพราะว่าสื่อเหล่านั้นได้บันทึกเรื่องราวอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการมีอยู่ทางวัฒนธรรมของคนรักเพศเดียวกันเอาไว้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับเกย์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเติบโตและขยายตัวกลับต้องหายสาบสูญไป ด้วยบรรดาผู้ผลิตต่างหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์จากภาครัฐด้วยการหันไปเปิดเว็บไซต์แทน แม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับเกย์เก่าๆ ฉบับย้อนหลัง ที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏตามแผงหนังสือมือสองในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และที่อื่นๆ ต่างถูกตำรวจยึดเก็บในการบุกจับอยู่บ่อยครั้ง และเป็นที่เข้าใจว่า สื่อต่างๆ เหล่านั้นคงต้องถูกทำลายในที่สุด

ด้วยไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาสื่อหรือห้องสมุดใดทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในประเทศในตะวันตกเก็บรักษาและสะสมสื่อเหล่านี้ไว้เลย สื่อที่ยังพอหลงเหลืออยู่จึงตกอยู่ในมือของบุคคลทั่วไปที่สะสมสื่อนั้นเป็นสมบัติส่วนตัว หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการริเริ่มพูดคุยและหารือถึงความจำเป็นในการจัดตั้งแหล่งข้อมูลสำหรับเก็บรักษาสื่อเหล่านี้ ทุกๆ ฝ่ายต่างเล็งเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะลงมือปฏิบัติงานด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อจะเก็บรักษาสื่อเหล่านี้ที่มีความสำคัญยิ่งแต่ถูกละเลยไปเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันของประเทศไทย และเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า สื่อเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อให้สาธารณชนเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้

ความจำเป็นเร่งด่วนการเก็บสะสมสื่อเหล่านี้ก่อนที่จะสูญหายตลอดกาล

การเก็บสะสมและการเก็บรักษาให้ปลอดภัย

ในนามของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในประเทศไทยและในฐานะของกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยนานาชาติ เรามีความประสงค์จะเชื้อเชิญท่านให้ร่วมบริจาคสื่อต่างๆ ในทุกรูปแบบที่ท่านสะสมไว้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

สื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งของต่างๆ ที่ทางโครงการมีความประสงค์จะค้นหา และเก็บรักษาไว้มีดังนี้

นิตยสาร จดหมายเหตุ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ เลสเบี้ยน และทรานเจนเดอร์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยทั้งในภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษทุกชนิด

หนังสือต่างๆ ที่ว่าด้วย หรือเกี่ยวข้องกับเกย์ เลสเบี้ยน และทรานเจนเดอร์ ในสังคมไทย ทั้งในรูปแบบของเรื่องแต่ง และเรื่องจริงๆ ในภาคภาษาไทยหรือภาคภาษาอื่นๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ

เทปคาสเซ็ทท์ ซีดี เทปวีเอชเอส วีซีดี และดีวีดี บันทึกเพลงไทย มิวสิควิดีโอ รายการทีวี รวมไปถึงภาพยนตร์แนวอินดี้ หรือภาพยนตร์ที่ผลิตเพื่อรับชมทั่วไปในวงกว้างที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารแจก หรือของที่ระลึก ของสะสม ของแจกในงานกิจกรรมภาพยนตร์ หรืองานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งานละครเวที การจัดประชุม ฯลฯ

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของใดๆ ที่กล่าวถึงขั้นต้นนี้ โปรดติดต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลว่า จะจัดส่งและจัดเก็บอย่างไรเพื่อความสะดวกของท่าน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมบริจาคนิตยสารเกย์เก่าได้ที่ 02-6185168, 086-6071069, 0896621112 หรือ

[email protected]  www.tqrc.org , http://thairainbowarchive.anu.edu.au/

Add comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

ความเห็น

รูปภาพของ gaylanla
gaylanla on

ุใครมีหนังสือดีๆ ช่วยกันบริจาคนะครับ จะได้เก็บไว้ให้กะเทยเด็กลูกหลานไว้อ่านกัน

รูปภาพของ BRO
BRO on

อยากไปเที่ยวซาวน่าบ้างจังค่ะ

รูปภาพของ manking
manking on

Why can not post in Thai.

รูปภาพของ BRO
BRO on

Hi Manking, welcome to the website! Thanks for registering. I'm sorry about the Thai language. It is now fixed. You can post in Thai :)

Discover Gay Thailand on Pinktrails.com